Mix ganador Reggaeton nuevo – DJ Jordan
Mix Reggaeton – DJ Rubercy
Mix Variado – DJ Rubercy
Mix electro cumbia – Jordan DJ
Mix Salsa y Cumbia – Jordan DJ
Mix cumbión y un par más – Jordan DJ
Mix Electro – Jordan DJ